Tee työt vain kerran

Teuvo Testaajan vastuulla on loppukäyttäjätuotteen viikkoreleasejen regressiotestaus. Pirun tylsää hommaa ja vie yllättävän paljon aikaakin. Testit Teuvo ajaa Excelissä olevan testispeksin perusteella ja tulokset hän raportoi listalle tyyliin pass tai fail. Löydetyistä vioista Teuvo toki heittä failin perään vielä kommentit. Lisäksi löydetyistä virheistä pitää kirjoittaa bugirapsa tuotekehityksen virheidenhallintajärjestelmään. Virheraportin tunniste kopioidaan sitten exceliin failin perään ja ollaan tyytyväisiä työn tuloksiin.

Viimeviikon Kauppalehdessä pisti silmään otsikko “10 vinkkiä liiketoiminnan tehostamiseen”. Visman ilmoituksessa olleet 10 vinkkiä pääset lukemaan tästä. Juttu oli minusta erinomainen yhteenveto asioiden järkeistämisestä. Mielestäni listan tärkein kohta oli ensimmäinen. Opetus on kaikille järkeä käyttäville ihan itsestään selvä: “Tee työt vain kerran”. Mutta mitä se tarkoittaa Teuvon kannalta katsottuna?

Tyypillisen failin kohdalla Teuvo käyttää

  • 5 minuuttia työtä virheen toteamiseen,
  • 10 minuuttia menee toistamistapojen tutkimiseen ja impaktiarvioon,
  • 5 minuuttia kuluu kun ongelman kirjoittaa testituloksiin ja kuvaa sen vaikutukset,
  • 5 minuuttia vierähtää helposti virhetietokannan käytössä, kun vian kirjaa sinne ja
  • 30 sekuntia kuluu kätevästi kun vielä kopioi käsin tietokantatunnisteen tuloksiin.

Yhteensä Teuvolla meni hommaan aikaa 25 minuuttia ja 30 sekuntia. Tästä ajasta menee 5 minuuttia ja 30 sekuntia aikaa työn tekemiseen kahdesti. Yhteensä se tarkoittaa noin 22% Teuvon työajasta.

Sitten täysin oma lukunsa on virheen korjaaminen. Kun virhe on tietokannassa eikä kukaan ole vaivannut päätään sillä viikkoon, niin kuinka käy Teuvon seuraavalla testikierroksella?

Teuvo toki ajelee testit kuten ennenkin. Sama virhe tulee jälleen kummittelemaan testikierrokselle, koska tieto ei kulje virhetietokannasta Teuvolle. 5 minuuttia menee saman testitapauksen uudelleen ajamiseen ja virheen uudelleen toteamiseen. 3 minuuttia vierähtää kun virhetietokantaan käy päivittämässä että virhe on uudessakin releasessa ja vaikutus on sama. Äkkiä samasta virheestä aiheutuva ylimääräinen työmäärä onkin kasvanut 40%:een. 150 tunnista näin käytettyä työaikaa menee siis 60 tuntia samojen töiden uudelleentekemiseen. Minusta aika hurjat lukemat sekä ajassa että rahassa.

Kotitehvät sinulle hyvä lukija: Koita keksiä vastaavanlainen skenaario omassa projektissasi.

Epäkohtia on mukava esitellä ja nostaa pöydälle. Mutta mintenkäs sitten niiden ratkaisuiden laita? Miten esimerkiksi tässä Teuvon tapauksessa olisi voinut säästää työaikaa ja kohdentaa sen järkevämmin?

Meillä homma on hoidettu kahdella muistisäännöllä:

  1. Huolehdi että järjestelmät keskustelevat keskenään. Kun Teuvo kirjoittaa virheen kerran ylös, sen kopiointi muihin järjestelmiin tapahtuu automaattisesti.
  2. Huolehdi että informaatiolle on takaisinkytkentä. Kun virheelle ei ole tehty mitään viikkoon se näkyy myös Teuvon testauksenhallinnassa.

Jos siis haluat saada samalla rahalla enemmän aikaan: Tee työt vain kerran!