Varo testauksen työmääräarvioita

Minulta kysytään usein arviota työmäärästä. Paljonko testausta tarvitaan tuotteen testaamiseksi? Tai paljonko aikaa projektin testaus mahtaisi viedä?

Kysymys työmääräarviosta johtaa harhaan.

Testaus täyttää tilan, mitä sille suunnitellaan. Aina ja ilman poikkeuksia. Testauksen tehtävä on nimittäin tuottaa uutta, liiketoiminnalle tärkeää tietoa.

Päätettäväksi jää vain se, milloin koemme tietävämme riittävästi. Tosiasiassa tärkein kysymys siis olisi paljonko testaukselle on viisasta budjetoida?

Vastaus riippuu pääasiassa siitä paljonko testauksesta vastaava kehtaa perustellusti pyytää ja kirstunvartija katerakenteen raameissa antaa.

Lopuksi on enää ratkaistava viisain ja tehokkain tapa tuottaa toivotut tulokset annetussa raamissa.

Tosiasiassa työmääräarvio tarkoittaa sopimusta resursien käytöstä.