Jaakko Sakaranaho

Jaakko kouluttaa testaajista ideoiden myyjiä

Jaakko Sakaranahon päivätyönä on auttaa testaajia, koodareita ja tuotepäälliköitä hahmottamaan testauksen taloudelliset näkökulmat ja testaamatta jättämisen riskit. Bugien löytymisestä ei tarvitse olla huolissaan! Ne löytyvät kyllä, joko ennemmin testauksen toimesta tai myöhemmin asiakkaiden toimesta. Kuinka paljon asiakkaalle päätyvät virheet tuottavat tappiota?

Kuinka paljon testaukseen kannattaa sijoittaa? Miten testaukseen käytettävästä rahasta revitään mahdollisimman suuri hyöty irti? Manuaalisesti vai automaatiolla? Jaakko haastaa ja haluaa tulla haastetuksi testauksen, rahan ja tulosten välisestä kolmiyhteydestä.