Testaajan paras käyntikortti

Työ on hyödytöntä silloin kun kukaan ei tarvitse sen tuloksia. Joutavuuksien tekeminen haaskaa kallisarvoista aikaa ja lisäksi se harmittaa vietävästi. Siksi bugirapsan on parasta olla hyvä!

Tee työtä, jolla on tarkoitus

Tämä lausehan on erään tunnetun suomalaisen firman motto. Se kiteyttää erinomaisesti myös testaajan arkisen aherruksen. Testaustyön keskeisin tarkoitus on nimenomaan löytää virheitä. Erityisesti sellaisia virheitä, jotka läpipäästessään aiheuttavat sietämätöntä tuskastumista missä tahansa softan toimituksen vaiheessa. Kun testaaja raportoi virheitä, silloin työllä on konkreettisimmin tarkoitus. Mutta:

Olet mitä kirjoitat

James Bach kiteytti testaajan työn napakasti. Bugiraportithan ovat useimpien testaajien työn ensisijaisin tulos. Bugirapsat muovaavat lukijoiden asennetta testaajaa kohtaan. Ne voivat toimia myös testaajan maineen rakentajana. Toisaalta niiden kautta tulee myös helposti arvioitua testaajan ammattitaitoa.

Jos testaaja ei jaksa tai ei osaa panostaa riittävästi bugiraportin laatimiseen, silloin työn tarkoituskin heilahtaa harakoille!

Testaajan ensisijainen yleisö tietysti on devaajat. Vaikka esimiesasetelmaa ei ole, niin jokainen tehty bugiraportti on periaatteessa pyyntö devaajalle panostaa työaikaa bugin tutkimiseen ja mahdolliseen korjaamiseen. Huonosti ja huolimattomasti laadittu virheraportti ei kerro devaajalle riittävästi virheen toistamisesta tai sen vaikutuksista lopputuotteeseen. Silloin ihan jokaisen lukijan vuorollaan täytyy tutkia aihetta itse lisää. Se, jos mikä, on omiaan haaskaamaan myös devaajan työaikaa! Jos testaaja haaskaa riittävästi kavereiden työaikaa, alkavat kaverit automaattisesti välttämään yhteistyön tekemistä. Silloin mennään metsään pahasti.

Bugiraportin hyvyys vaikuttaa merkittävästi siihen mitkä virheet korjataan ja mitä ei. Hyvä virheraportti luonnollisesti kuvailee virheen tarkasti ja sisältää myös taustatutkimusta ja vaikutusten analysointia. Hyvä virheraportti antaa lukijalle pelimerkit päätösten tekemiseen niin tuotteen kuin bisneksenkin kannalta. Kannattaa laittaa tämä korvan taakse:

Testaajan rooli on devauksen lisäksi myös bisneksen ja myyntiprosessien tukeminen.

Siksi bugiraportti on testaajan paras käyntikortti. Se edustaa testaajaa silloinkin kun hän ei ole itse paikalla.