Testauksen automatisointiko mullistaisi it-alan?

Tietoviikon tammikuussa julkaisemassa artikkelissa puhutaan testauksen automatisoinnista ja it-alan muuttuvasta ilmapiiristä. Avasin artikkelin kiinnostuneena, mutta aivoni jäivät lyömään tyhjää heti ensimmäisen lauseen kohdalla:

Ohjelmistotestaajan työ ja koko testaaminen ovat muuttumassa.

Testauksen perimmäisenä tarkoituksena on nostaa esille ne virhekohdat tuotteesta, jotka haittaavat loppukäyttäjän käyttökokemusta. Vaikka testaaminen saattaisi lisääntyä tuotteiden monimutkaistuessa, testauksen tarkoitus ei muutu mihinkään. Onko siis tarkoituksenmukaista ajaa ohjelmistotestaajan työtä ja koko testaamista muutoksen tielle?

Tietoviikon artikkelin lisäksi useasta lähteestä kuulee nykyään samaa raitaa missä lauletaan, että pitäisi panostaa enemmän testauksen automatisointiin. Joillekin automatisointi tuntuu olevan uuden testamentin veroinen ohjenuora työelämän pitkospuille. Sen nimeen vannotaan ja siihen panostetaan aina vain enemmän ja enemmän. Liekköhän tässä ollaan muutoksen tiellä ohituskaistalla vai ajamassa rampilta alas hitaaseen ja tukkoiseen taajamaan…

Vaikka testauksen automatisointi kannattaakin tietyissä tilanteissa, mielestäni testauksen automatisoinnin yhteydessä ei voi puhua testauksesta. Kun testaustyö automatisoidaan, kyseessä on enää vain koneellinen tarkistus. Testauksen ja koneellisen tarkistuksen välillä on hurja ero. Niin pitkään kuin tuotteiden loppukäyttäjinä ovat ihmiset, ei varsinaista testausta kannata korvata koneellisesti. Koneet löytävät pieniä ja teknisiä nippelivirheitä, kun taas ihmiset löytävät fiilispohjaisia virheitä. Väitän, että olennainen osa virheistä löytyy jälkimmäisellä tavalla. Se on osa, joka vaikuttaa merkittävästi tuotteen myyntipotentiaaliin.

Jos testaamisen lisääntyessä testaajien määrä pienenee, ollaan ohjelmistokehityksessä hyvin vaarallisella tiellä. Tuolla tiellä merkittäviä virheitä jää löytymättä sitä mukaa kun rahaa palaa automatisoinnin suitsuttamiseen ja toteuttamiseen. Silloin kannattaa pysähtyä kysymään: Onko kyseinen yhtälö todellakin taloudellisesti kannattava?