Viestintä on designiä, design on viestintää

Design tuo helposti mieleen jotain kallista ja paljon hipistelyä, mutta samalla se on myös jotain persoonallista ja kiinnostavaa. Harvoin tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että design koskee pelkän ilmeen lisäksi myös viestin rakentamista. Siis viestintää.

Suomalaisen yrityksen viestintä keskittyy yhä hyvin vahvasti viestimiseen yrityksestä ihmisille, mutta ilman kasvoja. Se on perinteinen ja hyvin juurtunut ote ja muutos on hidasta. Nykyaikainen Internet ja sen yhteisöllinen näkökulma kuitenkin vaatii jotain uutta. Kehityksen kaari on ollut lyhyt, mutta sitäkin voimakkaampi.

  1. Design for people
  2. Design with people
  3. Design by people!

Asiakkaan puhutteleminen suoraan on toki helppoa, mutta enää se ei riitä. Seuraava ja suurin haaste onkin saada asiakkaat puhuttelemaan toisiaan. Silloin viestin on osuttvaa ja upottava kerralla. Designin ja viestin ei siis enää tarvitse, eikä se edes saa olla valmiiksi pureskeltua. Siinä on annettava myös asiakkaalle ja käyttäjälle avaimet yhdistellä ja luoda uutta. Juuri sitä on käyttäjälähtöisyys.

Älä siis unohda, että käyttäjälähtöisyys on nyrkkisääntö, joka nykyisin pätee aina hienoista insinöörierotiikan taidonnäytteistä muotisuunnitteluun asti. Kun viestintä ja design ei ole pakkosyöttöä, vaan antaa asiakkaalle myös avaimet luovuudelle, päästään jo pitkälle.